Nieuws

Geplaatst op 19 januari 2017

CBS: in 2016 grootste stijging cao-lonen

In 2016 zijn de cao-lonen gestegen met 1,9%, de grootste toename sinds 2009. Ook over het laatste kwartaal van 2016 was de stijging 1,9%. In het derde kwartaal was dat nog 2,1%. Dit meldt CBS.

De contractuele loonkosten (cao-lonen plus werkgeverspremies) stegen met 2,0%. Daarmee lag de ontwikkeling van de contractuele loonkosten weer hoger dan de stijging van de cao-lonen, zoals dat in de afgelopen vijftien jaar vrijwel steeds het geval is geweest. Alleen de jaren 2006, 2007 en 2015 vormen daarop een uitzondering. In die perioden gingen bijdragen van werkgevers aan premies, zoals pensioen, arbeidsongeschiktheid of WW, omlaag. Daardoor konden de loonkosten minder stijgen dan de lonen.

Overheid grootste stijger
Alle bedrijven en instellingen, die actief zijn in Nederland, zijn ingedeeld in drie cao-sectoren. Bij de cao-sector overheid namen de lonen in 2016 met 3,45 het meest toe. Bij particuliere bedrijven en in de gesubsidieerde sector was dat achtereenvolgens 1,7 en 1,4%.

Bron: schoonmaakjournaal