NEN 4400-1

NEN 4400-1 Gecertificeerd

Schilten Schoonmaak is vanaf 25 januari 2018 in het bezit van het NEN 4400-1 certificaat. Uit de inspectie is gebleken dat Schilten Schoonmaak voldoet aan de eisen met betrekking tot de afdracht van loonheffingen, omzetbelasting, sociale lasten en de controle op identiteit en het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland en de Wet minimumloon en minimum vakantietoeslag zoals vastgelegd in NEN 4400-1.

Het inspectiecertificaat biedt toegang tot inschrijving in het register Normering Arbeid dat te raadplegen is op: www.normeringarbeid.nl

NEN 4400-1 certificaat

SNA Verklaring Van Registratie