Code Verantwoord Marktgedrag

Verklaring Code Verantwoord Marktgedrag

Hierbij verklaart Schilten Schoonmaak de Code Verantwoord Marktgedrag in de schoonmaak- en glazenwassers branche toe te passen. Schilten Schoonmaak voelt zich verantwoordelijk voor waar de code voor staat: duurzame marktcondities, verbetering van de werk- en arbeidsomstandigheden, verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en het milieu. De essentie van de code delen wij met onze medewerkers, klanten en leveranciers.

Code Verantwoordelijk marktgedrag schoonmaak

Communicatie bij aanbesteding en contracten

Schilten Schoonmaak maakt duidelijke afspraken met de opdrachtgever over de te leveren prestaties en personeelsovername bij contractwisseling. De offerte is duidelijk en er er wordt met prestaties gecalculeerd die uitvoerbaar, marktconform en realistisch zijn door onze schoonmaakmedewerker(s).

De voorkeur gaat uit om de werkzaamheden overdag uit te voeren. Door de schoonmaak overdag uit te voeren is onze schoonmaakmedewerker zichtbaar en de medewerker is op tijd klaar. Niet in alle branches is dit mogelijk en dat realiseren we ons goed, maar als dagschoonmaak mogelijk is zullen we dit stimuleren.

Schilten Schoonmaak verplicht zich om bij contractwisseling zorgvuldig te handelen waarbij zorgvuldig omgegaan wordt met het belang van de betrokken medewerker(s). Dit houdt in dat er bij overname met elke medewerker een gesprek aangegaan wordt om hen zo volledig mogelijk te informeren over hun rechten, plichten en de veranderingen die dit voor de werknemer meebrengt. Bij verlies van projecten zullen we de nieuwe schoonmaakpartij zo volledig mogelijk tijdig de informatie verstrekken van de betrokken medewerkers. Daarnaast zullen wij onze medewerkers informeren over hun rechten en plichten en de gevolgen van de contractwisseling.

Alle nieuwe medewerkers van Schilten Schoonmaak ontvangen een welkomst map met daarin alle informatie en een instructieboekje. De medewerkers worden op de werkvloer geïnstrueerd en ingewerkt. Hierbij worden diverse zaken mondeling toegelicht over het gebruik van schoonmaakmiddelen en –materialen, machines en het werkprogramma.

Via onze website en Facebook wordt door Schilten Schoonmaak informatie gedeeld met onze klanten en medewerkers. Voor onze medewerkers hebben we een eigen portaal waar ze in kunnen loggen.

Opleidingen

De basisopleiding schoonmaken wordt door onze eigen praktijkdocenten gegeven. Het examen wordt door het RAS afgenomen. De basisopleiding voor een nieuwe medewerker wordt in het eerste jaar van het dienstverband door ons gegeven. We stimuleren de medewerker om hier aan deel te nemen.
Als de medewerker geslaagd is voor het RAS examen ontvangen ze een diploma. Onze glazenwassers hebben de vakopleiding glasbewassing gevolgd en met succes afgerond. Daarnaast zijn ze in het bezit van een VCA certificaat.

Onze leidinggevenden, rayon managers en objectleidsters, worden regelmatig bijgeschoold op het gebied van leidinggeven en coaching.

Jaarlijks verzorgen en faciliteren we als bedrijf taalopleidingen voor medewerkers met een taalachterstand. Zodoende kunnen deze medewerkers zich tijdens het buiten het werk beter verstaanbaar maken en ook schriftelijk de Nederlandse taal beter leren te beheersen.

Sociaal Beleid

Schilten Schoonmaak werkt volgens de richtlijnen en wettelijke bepalingen, zoals die door de cao, vakbonden en de branchevereniging zijn opgesteld. Regelmatig is er overleg tussen de rayon manager en de schoonmaakmedewerker(s). Dit gebeurt 1 x per jaar tijdens het functioneringsgesprek en daarnaast op het project waar de schoonmaakmedewerker werkzaam is. Schilten Schoonmaak zet zich actief in om medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven. Hiervoor is er een samenwerkingsovereenkomst met Baanbrekend Drechtsteden.
Onze rayon managers zijn goed in hun vak, weten wat schoonmaken inhoudt vanuit de praktijk en hebben voldoende tijd om hun medewerkers goed te begeleiden en de contacten met de opdrachtgevers te onderhouden.
Als er signalen zijn dat medewerkers financieel klem zitten dan gaan we het gesprek met ze aan om ze actief te helpen om van de financiele problemen af te komen. Dat kan zijn door met de schuldeisers in gesprek te gaan en/of door het verstrekken van een lening. Maar een oplossing kan ook zijn door ze meer uren aan te bieden zodat ze meer salaris ontvangen per maand.
De veiligheid van onze medewerkers is voor Schilten Schoonmaak belangrijk. Daarom worden de elektrische machines en ladders jaarlijks gekeurd. Aandacht voor personeel is belangrijk binnen Schilten Schoonmaak. Jaarlijks worden de volgende activiteiten georganiseerd voor onze medewerkers: een zomer BBQ, sinterklaasfeest en een kerstborrel. Schilten Schoonmaak doet jaarlijks actief mee met de dag van de schoonmaker door al haar schoonmaakmedewerkers in het zonnetje te zetten en ze te verrassen met een presentje.

2024 toekomst

  • Uitvoeren van werkdrukmetingen op verschillende projecten.
  • Verdere implementatie van participatiewetgeving in ons sociaal beleid.
  • Blijvende aandacht voor opleidingen en trainingen.
  • Duidelijk communiceren naar onze opdrachtgevers over de meerwaarde en noodzaak van het gezamenlijk naleven van de Code Schoonmaken.