SIEV Keurmerk

SIEV Keurmerk

Op 30 juni 2015 heeft Schilten Schoonmaak het SIEV Keurmerk behaald en op 17 maart 2022 heeft er een herinspectie plaats gevonden. Bij deze laatste inspectie door Keurmerk Nederland kwam naar voren dat Schilten Schoonmaak nog steeds voldoet aan de nieuwste keurmerkeisen en het SIEV Keurmerk is voor twee jaar verlengd.

Het SIEV-Keurmerk is ontwikkeld door en voor ondernemers in de schoonmaakbranche met als doel het uitstralen van betrouwbaarheid, betrokkenheid, vertrouwen, professionaliteit- en goed ondernemerschap in de schoonmaakbranche. Het keurmerk Schoonmaken is een Vak! is opgezet vanuit de branchevereniging SieV. Juist die zaken waarin schoonmaakbedrijven zich onderscheiden, worden in dit keurmerk benadrukt en getoetst. Het keurmerk levert ook meerwaarde voor bedrijven op bij aanbestedingen.

Schoonmaakbedrijven met het SIEV Keurmerk hebben de volgende zaken goed op orde:

  • Correcte afdracht van loonbelasting, sociale premies, pensioenpremies en omzetbelasting
  • Naleving schoonmaak CAO
  • Code verantwoord marktgedrag wordt actief uitgedragen en nageleefd
  • Goede arbeidsomstandigheden
  • Aansprakelijkheidsverzekering, veiligheid
  • Transparante dienstverlening

De keurmerkhouders staan geregistreerd in het keurmerkregister.

De keurmerkeisen zijn:

SIEV! keurmerkeisen 2017-5 incl toevoegingen

Meer informatie over de branchevereniging SIEV: www.siev.info