SIEV Keurmerk

SIEV Keurmerk

Op 30 juni 2015 heeft Schilten Schoonmaak voor het eerst het SIEV Keurmerk behaald en op 4 juli 2024 heeft er een herinspectie plaats gevonden. Bij deze laatste inspectie door Qualis kwam naar voren dat Schilten Schoonmaak nog steeds voldoet aan de keurmerkeisen en het SIEV Keurmerk is voor 1 jaar verlengd.

Het SIEV-Keurmerk is ontwikkeld door en voor ondernemers in de schoonmaakbranche met als doel het uitstralen van betrouwbaarheid, betrokkenheid, vertrouwen, professionaliteit- en goed ondernemerschap in de schoonmaakbranche. Het keurmerk Schoonmaken is een Vak! is opgezet vanuit de branchevereniging SieV. Juist die zaken waarin schoonmaakbedrijven zich onderscheiden, worden in dit keurmerk benadrukt en getoetst. Het keurmerk levert ook meerwaarde voor bedrijven op bij aanbestedingen.

Schoonmaakbedrijven met het SIEV Keurmerk hebben de volgende zaken goed op orde:

  • Correcte afdracht van loonbelasting, sociale premies, pensioenpremies en omzetbelasting
  • Naleving schoonmaak CAO
  • Code verantwoord marktgedrag wordt actief uitgedragen en nageleefd
  • Goede arbeidsomstandigheden
  • Aansprakelijkheidsverzekering, veiligheid
  • Transparante dienstverlening

Keurmerkhouders: Keurmerkregister.

Meer informatie over de branchevereniging SIEV: www.siev.nl