Nieuws

Geplaatst op 23 januari 2016

Goede beheersing Nederlandse taal is essentieel!

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is essentieel voor op de werkvloer. Communicatieproblemen door taal vormen bijvoorbeeld een risico voor de veiligheid en productiviteit van medewerkers.

Schilten Schoonmaak heeft afgelopen jaar in samenwerking met Voorwaertz lessen Nederlands aangeboden aan  schoonmaakmedewerkers die de Nederlandse taal niet goed beheersen.

Werknemers die de taal goed beheersen zijn over het algemeen zelf redzamer en flexibeler. Daarnaast neemt de arbeidsproductiviteit en het werkplezier toe van medewerkers. Zij kunnen beter functioneren op het werk, zichzelf verder ontwikkelen met bijvoorbeeld een opleiding en doorgroeien naar een andere positie.