Nieuws

Geplaatst op 14 april 2016

Schilten Schoonmaak wil opdrachtgevers helpen met Participaptiewet

De komende maanden gaat Schilten Schoonmaak in gesprek met een aantal opdrachtgevers over de mogelijkheid te bespreken over de inzet van zogeheten doelgroepmedewerkers, zoals langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, Wajongers en herintreders. Schilten Schoonmaak ziet het als een van haar kerncompetenties om werkgelegenheid te creëren en te ontwikkelen in de regio Drechtsteden. Het afgelopen jaar heeft Schilten Schoonmaak al bij diverse opdrachtgevers al een aantal doelgroepmedewerkers ingezet om de schoonmaakwerkzaamheden te verzorgen.

In de Participatiewet is de afspraak opgenomen dat er tot 2026 in totaal 125.000 extra garantiebanen komen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als de afgesproken banen er niet komen, treedt de Quotumwet in werking die werkgevers onder meer boetes kan opleggen. De facilitaire branche pleitte al eerder voor quotumoverdracht voor de inzet van uitbesteed werk om een flink aantal van de 125.000 banen uit het Banenplan te realiseren. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid staat er voor open en laat een onderzoek verrichten waarvan de uitkomsten rond de zomer verwacht worden.