Nieuws

Geplaatst op 16 februari 2017

Schoonmaak-cao: werkgevers leggen loonbod van 4,2% neer voor komende 3 jaar

Brancheorganisatie OSB heeft dinsdag namens de werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche een loonbod van 4,2% neergelegd bij CNV en FNV. De werkgevers verwachten dat de vakbonden op donderdag 23 februari op het loonbod zullen reageren.

Het loonbod van 4,2% willen de werkgevers verdelen over de komende drie jaar. “Dat is de looptijd van de cao die we voorstellen”, licht Jacco Vonhof, een van de leden van de onderhandelingscommissie toe. Volgens de OSB-onderhandelaar is het bod keurig in lijn met de loonontwikkeling in de markt. “We vinden dat we een buitengewoon evenwichtig bod hebben uitgebracht. We hebben heel goed gekeken naar de loonontwikkeling in de afgelopen tien jaar in de schoonmaakbranche en de inflatie gedurende die periode. Dan zie je dat we 4,5% meer loonstijging dan het marktgemiddelde hebben gegeven. Daarmee zitten we 7% boven inflatie over de afgelopen tien jaar. Het loonbod van 4,2% dat we nu voor de komende drie jaar bieden, vinden we dan ook goed en uitstekend verdedigbaar.”

Na-ijleffect vorige schoonmaak-cao

“Een keurig loonbod ligt op tafel”, stelt Jacco Vonhof.

Het loonbod van 4,2% is op te splitsen in: loonsverhoging, ophoging van het loongebouw, lagere pensioenpremies voor werknemers én een verhoging van de eindejaarsuitkering. “Een keurig loonbod ligt op tafel”, stelt Jacco Vonhof. “De vakbonden liepen niet in polonaise van tafel, maar ik denk dat het een reëel bod is. We zullen afwachten wat het tegenbod van FNV en CNV wordt volgende week.”

Vonhof wijst erop dat de werkgevers ook te maken hebben met afspraken uit de huidige cao: “Daar zit nog een na-ijleffect in een loonsverhoging van juli 2016. Weliswaar is dat het resultaat van een afspraak uit de vorige cao, maar werkgevers moeten dat wél betalen. Als je dat bij het loonbod optelt, krijgen zij 5,2% hogere loonkosten.”

Aandacht voor kleine ondernemers
Denkt Vonhof dat de hele achterban, inclusief de kleinere ondernemers, zich kunnen vinden in het loonbod? “Volgens mij sluit ons bod goed aan bij de huidige situatie in het land. Daarbij kunnen we niet te ver achterblijven. De economie trekt weer aan. Een gemiddelde loonstijging van 1,5% is echt niet vreemd. Daar zitten wij nu ook aan.”

Als het aan OSB ligt, wordt het reiskostendossier tijdens de huidige onderhandelingen niet opnieuw onder de loep genomen. “Wij willen geen halve afspraken. Het is een ingewikkeld dossier, waar heel veel administratie bij komt kijken. Denk aan verhuizingen en inzet van medewerkers op meerdere panden. Dat los je niet een-twee-drie op. De vakbonden doen overigens nog wel eens voorkomen of er geen reiskostenregeling is, maar de reiskosten worden op dit moment uitbetaald in de vorm van een eindejaarsuitkering. Dat het op den duur wellicht anders kan begrijpen wij, maar voorlopig vinden wij de huidige regeling echt de beste optie. Administratie en automatisering: ook dit dossier staat op de vernieuwingstafel 2.0 op weg naar een oplossingsrichting bij de volgende CAO.”

Verder op 23 februari
Tijdens eerdere onderhandelingsronden, in november en december 2016, bereikten
werkgevers en vakbonden al overeenstemming over een aantal grote dossiers. De volgende onderhandelingsronde is gepland voor donderdag 23 februari. De werkgevers verwachten dan reactie van de vakbonden te krijgen op het loonbod.

Schoonmakers van FNV hadden in elk geval gevonden waar de cao-onderhandelingen plaatshadden.

Geïnteresseerd geworden? Bekijk ook eens onze schoonmaak vacatures.

Bron: Service Management